Dubingių istorinė žemė – Rytų Lietuvos pilkapių kultūros ar lietuvių pilkapių teritorija?

Albinas Kuncevičius, Rimvydas Laužikas, Ramūnas Šmigelskas, Renaldas Augustinavičius

Abstract


Straipsnio autoriams, pradėjusiems įgyvendinti mokslinį projektą „Lietuvos valsty­bės ištakos Dubingių mikroregiono tyrimų duomenimis“ (1), teko apibrėžti tiriamo­jo mikroregiono sampratą, jo raidą XIV–XVIII a., o ten esančius archeologijos pa­minklus, ypač Jutonių pilkapyną, kurio neintervenciniai tyrimai jau pradėti, įvertinti atsižvelgiant į lietuvių etnogenezės tyrimus.

Keywords


Dubingių piliavietė; Baluošos piliakalnis; Jonėnų piliakalnis; Jutonių pil­kapynas; mikroregionas; etnogenezė; Rytų Lietuvos pilkapių kultūra; lietuvių pilka­piai

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.6001/lituanistica.v58i1.2288

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 0235-716X (Print)
ISSN 2424-4716 (Online)