Dubingių istorinė žemė – Rytų Lietuvos pilkapių kultūros ar lietuvių pilkapių teritorija?

  • Albinas Kuncevičius
  • Rimvydas Laužikas
  • Ramūnas Šmigelskas
  • Renaldas Augustinavičius
Keywords: Dubingių piliavietė, Baluošos piliakalnis, Jonėnų piliakalnis, Jutonių pil­kapynas, mikroregionas, etnogenezė, Rytų Lietuvos pilkapių kultūra, lietuvių pilka­piai

Abstract

Straipsnio autoriams, pradėjusiems įgyvendinti mokslinį projektą „Lietuvos valsty­bės ištakos Dubingių mikroregiono tyrimų duomenimis“ (1), teko apibrėžti tiriamo­jo mikroregiono sampratą, jo raidą XIV–XVIII a., o ten esančius archeologijos pa­minklus, ypač Jutonių pilkapyną, kurio neintervenciniai tyrimai jau pradėti, įvertinti atsižvelgiant į lietuvių etnogenezės tyrimus.
Published
2012-03-01
Section
Archaeology