Pirklių vaizdinys lietuviškoje periodinėje spaudoje 1883–1914 m.

  • Aelita Ambrulevičiūtė
Keywords: pirkliai, lietuvių periodinė spauda, tapatybė, ekonominis elitas

Abstract

Straipsnyje (1) nagrinėjamas pirklių – ekonominio elito – vaizdavimas lietuvių perio­dinėje spaudoje 1883–1914 metais. Nuo XIX a. pabaigos tautinio ir socialinio „išsivadavimo“ veiksniai persipynė ir su ekonomikos srityje vykstančiais poslinkiais. Šios realijos buvo aptariamos ir lietuvių periodinėje spaudoje: svarstant tautinės ekonomikos kūrimo pamatų būtinybę buvo ieškoma ir pirklių vietos socialiniame, ekonominiame ir netgi kultūriniame besiformuojančios modernios lietuvių tautos gyvenime.
Published
2012-06-01
Section
History