Dr. Jono Šliūpo veikla naujuose tyrinėjimuose

Juozas Skirius

Abstract


Acta Humanitarica Universitatis Saulensis. Mokslo darbai. T. 12: Nuo atgimimo iki valstybingumo: sociokultūriniai aspektai. Tomas skirtas dr. Jono Šliūpo 150-osioms gimimo metinėms. Sud. D. Maskuliūnienė, S. Strelcovas. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2011. 296 p.

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.6001/lituanistica.v58i2.2302

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 0235-716X (Print)
ISSN 2424-4716 (Online)