Metakalbiniai komentarai kaip internetinio naujažodžių diskurso elementas

  • Jurgita Girčienė
Keywords: naujažodis, naujasis skolinys, naujasis darinys, metakalbinis komentaras, internetas

Abstract

Straipsnyje, remiantis kalbos vartotojų internete pateiktais naujažodžių – naujųjų darinių su elementu (-)tinkl- ir įvairiašaknių dubletinių naujųjų skolinių bei kitų sinoniminių jų atitikmenų – metakalbiniais komentarais, nagrinėjami įvairūs internetinio naujažodžių diskurso klausimai: įvairiafunkcius naujažodžius įvairiažanriuose elektroniniuose tekstuose lydinčių metakalbinių komentarų paskirtis, kalbos vartotojų metakalboje atsiskleidžiantys naujažodžių integracijos į tekstą, socializacijos bei leksikalizacijos, naujadaros procesų atspindžiai, naujažodžių diskurso dalyvių požiūris į naujųjų skolinių norminimą, skolintų bei lietuviškų naujažodžių kokybę ir kt.
Published
2012-10-01
Section
Language