Kalbininkas leksikografas Aleksandras Lengvinas

  • Aldonas Pupkis
Keywords: kalbotyros istorija, leksikografija, žodynas, transponavimas, žemaičių tarmė, autentiškumas

Abstract

Straipsnyje pirmą kartą lietuvių kalbotyros ir leksikografijos istorijoje mėginama apžvelgti vieno iš XX a. 4-ojo dešimtmečio mažai žinomų kalbininkų leksikografų Aleksandro Lengvino gyvenimą ir veiklą. Remiantis fragmentiška rašytine informacija ir naujais surastais archyviniais dokumentais stengiamasi rekonstruoti kalbininko pažiūras ir įnašą į pirmųjų Lietuvių kalbos žodyno tomų rengimo darbą, apibūdinti žodyno redakcijos darbo dalykinę ir dvasinę aplinką.
Published
2012-10-01
Section
Language