Anykščių šilelis polemikos tarp romantinio ir klasikinio meno kontekste

  • Gintaras Lazdynas
Keywords: romantizmas, klasicizmas, polemika, protas, vaizduotė

Abstract

Straipsnyje naujai pažvelgiama į Antano Baranausko poemos Anykščių šilelis meninio metodo klausimą. Atskaitos tašku pasirenkama poemos parašymo laiku gyvavusi romantizmo ir klasicizmo samprata, polemikoje dėl naujojo ir senojo meno Śniadeckio, Mickevičiaus ir Brodzińskio suformuluoti romantinio ir klasikinio meno principai. Žvelgiant iš šio taško Baranausko poema, kaip pabrėžtino daiktiškumo ir šviesios dienos kūrinys, tiksliai atitinka klasikinio meno reikalavimus, ypač proto ir vaizduotės santykio, empirinio tikslumo ir poetinės kalbos atžvilgiu.
Published
2012-12-31
Section
Literature