XX a. Šilutės apylinkių lietuvininkų dainos: objekto ir konteksto sąveika

  • Lina Petrošienė
Keywords: tautosaka, liaudies dainų melodijos, muzikinis folkloras, Mažoji Lietuva, Šilutė

Abstract

Straipsnyje analizuojama Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje XX a. užrašyta lietuvininkų dainuojamoji tautosaka – 140 dainų su melodijomis. Siekiama ištirti šilutiškių repertuaro ir melodikos kokybinius ir kiekybinius parametrus, juos palyginti su XIX a. užrašyta medžiaga ir įvardyti bei įvertinti įvykusius pokyčius ir jų priežastis. Tyrimas atskleidė, kad XX a. labai išaugo Šilutės apylinkėse užrašytos medžiagos kiekis, išryškėjo vietinis ir bendralietuviškas / bendraeuropinis sluoksniai, kurie, palyginti su XIX a. duomenimis, atrodo įvairesni ir labiau diferencijuoti.
Published
2012-12-31
Section
Ethnology