Bajorai Upytės pavieto teisme pagal žemės teismo knygas (paskutinysis XVI a. dešimtmetis)

  • Darius Vilimas
Keywords: LDK pavietų žemės teismų knygos, Trečiasis Lietuvos Statutas, LDK bajorija, Upytės pavietas

Abstract

Upytės pavieto žemės teismo darbas XVI a. pabaigoje tyrinėtas nedaug, to pavieto bajorija buvo sudėtinė LDK valdančiosios „tautos“ dalis. Tyrimo tikslas ir uždaviniai – atskleisti Upytės pavieto bajorijos žemės teismų kasdienybę XVI a. paskutiniajame dešimtmetyje, nustatyti, kas buvo aktualiausia bajorams žemės teismuose, kokios problemos juose keltos ir spręstos. Straipsnyje pagal vienuolika išlikusių rankraštinių paskutiniojo XVI a. dešimtmečio Upytės žemės teismo knygų atskleidžiami svarbiausi bajorijos interesai šiose įstaigose, bandoma sugrupuoti jose esančių įrašų rūšis.
Published
2013-03-31
Section
History