Bajorai Upytės pavieto teisme pagal žemės teismo knygas (paskutinysis XVI a. dešimtmetis)

Darius Vilimas

Abstract


Upytės pavieto žemės teismo darbas XVI a. pabaigoje tyrinėtas nedaug, to pavieto bajorija buvo sudėtinė LDK valdančiosios „tautos“ dalis. Tyrimo tikslas ir uždaviniai – atskleisti Upytės pavieto bajorijos žemės teismų kasdienybę XVI a. paskutiniajame dešimtmetyje, nustatyti, kas buvo aktualiausia bajorams žemės teismuose, kokios problemos juose keltos ir spręstos. Straipsnyje pagal vienuolika išlikusių rankraštinių paskutiniojo XVI a. dešimtmečio Upytės žemės teismo knygų atskleidžiami svarbiausi bajorijos interesai šiose įstaigose, bandoma sugrupuoti jose esančių įrašų rūšis.

Keywords


LDK pavietų žemės teismų knygos; Trečiasis Lietuvos Statutas; LDK bajorija; Upytės pavietas

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.6001/lituanistica.v59i1.2592

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 0235-716X (Print)
ISSN 2424-4716 (Online)