XIX amžiaus visuomenės profesionali­zacijos ir socialinės sąveikos problemos Vakarų Europos istoriografijoje

  • Olga Mastianica
Keywords: profesionalizacija, XIX amžius, socialinė struktūra, modernizacija

Abstract

Straipsnyje siekiama aptarti Vakarų Europos mokslinę istorinę literatūrą, atspindinčią pagrindines profesionalizacijos tyrimų tendencijas bei išvadas, bandoma pasižiūrėti į profesionalizaciją kaip luominės visuomenės irimo požymį ir modernėjančios visuomenės socialinę žymę. Straipsnyje aptarta ta istoriografija, kuri sprendžia tris pagrindines problemas. Pirmiausia formuoja profesijos apibrėžimus, tinkančius istoriniams tyrimams, antra, siekia išskirti ir apibūdinti tuos bruožus, kurie būdingi visuomenės profesionalizacijai būtent XIX amžiuje. Atskirai aptarti tyrimai, nagrinėjantys profesionalizacijos poveikį visuomenės socialinės struktūros pokyčiams, naujų socialinių grupių susidarymui ir vertybinių nuostatų susiformavimui.
Published
2013-03-31
Section
History