Agluonos šventovės istorinės kilmės priežastys

  • Alfonsas Motuzas
Keywords: istorija, Latvija, Agluona, šventovė

Abstract

Straipsnyje tiriamos Agluonos šventovės Latvijoje istorinės kilmės priežastys kaip katalikiško tikėjimo Šiaurės rytų Europoje stiprinimo, kovų už tikėjimo laisvę išdavos rezultatas arba katalikiškos Europos priešakinė pozicija prieš stačiatikybę ir protestantizmą.
Published
2013-03-31
Section
Ethnology