Kalendorinių švenčių diskursas sovietinėje Lietuvos periodikoje. I dalis: 1945–1964 metai

  • Dalia Senvaitytė
Keywords: sovietmetis, kalendorinės šventės, sovietinė Lietuvos periodika, Tiesa, švenčių diskursas

Abstract

Straipsnyje nagrinėjamas kalendorinių švenčių diskursas Lietuvoje 1945–1964  m. (1). Siekiama išsiaiškinti šio diskurso specifiką spaudoje, aptarti ją nulėmusias priežastis bei diskurso poveikį realioms švenčių tradicijoms. Atskirai aptariamos to meto periodikoje dažniausiai minėtos metinės šventės, išskiriamos atskiros šių kalendorinių švenčių diskurso siužetinės linijos, apibūdinami kalendorinių švenčių vaizdavimo spaudoje 1945–1953 m. ir 1953–1964 m. ypatumai. Tyrimo metodai – turinio analizė, sisteminimas, interpretavimas.
Published
2013-09-02
Section
Ethnology