Keliais po viduramžių Lietuvą. II: XIII–XV amžiaus pradžios karo žygių sąlygos

  • Tomas Čelkis
Keywords: keliai, karo žygiai, Lietuva, Vokiečių ordinas, istorinė geografija

Abstract

Straipsnyje tiriamos (1) XIII–XV a. pradžios Vokiečių ordino karo žygių į Lietuvą (kaip ir lietuvių į kitas teritorijas) sąlygos ir samprata. Analizuojamos geografinės ir klimato aplinkybės, nuo kurių itin priklausė žygių galimybės. Lietuvių ir baltų te­ritorijų kraštovaizdis buvo pelkėtas ir miškingas, dėl to daugiausia žygių rengta žiemą, kai šaltis sustingdydavo žemę. Drauge apžvelgtos pasirengimo karo žygiams aplinkybės, nes būdavo iš anksto numatomi maršrutai, kurių kelią dažniausiai rody­davo specialiai parinkti vedliai. Retai apgyvendintose teritorijose, ypač vasarą, tek­da­vo brautis pro miškus ir valyti kelią, klampius pelkėtus praėjimus sutvirtinti pa­klo­tais medžiais ir jų šakomis, o per upes statyti tiltus.
Published
2013-11-06
Section
History