Kalbinė padėtis Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (iki XVI a. vid.): interpretacijos istoriografijoje

  • Raimonda Ragauskienė
Keywords: LDK, rusėnų kalba, bendra  /  valstybinė  /  gimtoji kalba, rusėnifika­cija, polonizacija

Abstract

Straipsnyje (1) analizuojami reikšmingesni Rusijos, Lenkijos, Baltarusijos ir Lietuvos istorikų bei kalbos istorikų tyrimai LDK kalbinės padėties (iki XVI  a.  vid.) klausimais. Nors galima įžvelgti tam tikrus bendresnius nacionalinius konceptus dėl LDK vartotų kalbų, jų padėties viena kitos atžvilgiu, vartotų kalbų terminų ir pan., kita vertus, net ir tos pačios šalies tyrėjai nagrinėjamos problemos atžvilgiu nėra vieningi.
Published
2013-11-06
Section
History