Kalbinė padėtis Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (iki XVI a. vid.): interpretacijos istoriografijoje

Raimonda Ragauskienė

Abstract


Straipsnyje (1) analizuojami reikšmingesni Rusijos, Lenkijos, Baltarusijos ir Lietuvos istorikų bei kalbos istorikų tyrimai LDK kalbinės padėties (iki XVI  a.  vid.) klausimais. Nors galima įžvelgti tam tikrus bendresnius nacionalinius konceptus dėl LDK vartotų kalbų, jų padėties viena kitos atžvilgiu, vartotų kalbų terminų ir pan., kita vertus, net ir tos pačios šalies tyrėjai nagrinėjamos problemos atžvilgiu nėra vieningi.

Keywords


LDK; rusėnų kalba; bendra  /  valstybinė  /  gimtoji kalba; rusėnifika­cija; polonizacija

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.6001/lituanistica.v59i3.2730

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 0235-716X (Print)
ISSN 2424-4716 (Online)