Garliavos provizoriaus Kazio Aglinsko ir Jono Basanavičiaus bičiulystė

  • Inga Stepukonienė
Keywords: aušrininkai, slapta lietuviška spauda, visuomeninė veikla

Abstract

Straipsnyje apžvelgiamas vieno iš Maskvos lietuvių studentų būrelių XIX a. steigėjo, vieno iš leidinio Aušra sumanytojų, slaptos lietuviškos spaudos platintojo ir knygnešio Jono Basanavičiaus draugo ir bendražygio Kazio Aglinsko gyvenimas ir visuomeninė veikla, aptariama lig šiol nepublikuota gausi jo korespondencija Jonui Basanavičiui. Darbo metodai: analitinis interpretacinis, aprašomasis, fenomenologinis.
Published
2013-11-06
Section
Literature