Garliavos provizoriaus Kazio Aglinsko ir Jono Basanavičiaus bičiulystė

Inga Stepukonienė

Abstract


Straipsnyje apžvelgiamas vieno iš Maskvos lietuvių studentų būrelių XIX a. steigėjo, vieno iš leidinio Aušra sumanytojų, slaptos lietuviškos spaudos platintojo ir knygnešio Jono Basanavičiaus draugo ir bendražygio Kazio Aglinsko gyvenimas ir visuomeninė veikla, aptariama lig šiol nepublikuota gausi jo korespondencija Jonui Basanavičiui. Darbo metodai: analitinis interpretacinis, aprašomasis, fenomenologinis.

Keywords


aušrininkai; slapta lietuviška spauda; visuomeninė veikla

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.6001/lituanistica.v59i3.2734

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 0235-716X (Print)
ISSN 2424-4716 (Online)