Žemaičių bajorai žemės teisme XVI a. pabaigoje (trumpa buvusių ir esamų Žemaitijos žemės teismų knygų apžvalga)

  • Darius Vilimas
Keywords: LDK žemės teismų knygų sandara, Žemaitijos žemės teismų rankrašti­nės knygos, Ivanas Sprogis, Antrasis LDK Statutas, LDK bajorija

Abstract

LDK pavietų žemės teismų knygos yra menkai ištirtos. Tyrimo tikslas ir užda­viniai – išnagrinėti XX a. pradžioje aprašytų ir dabar išlikusių Žemaitijos žemės teismų knygų santykį; taip pat ištirti kai kurių LDK pavietų žemės teismų knygų sandarą ir nustatyti jų notarinių ir procesinių dalių santykį. Straipsnyje nagrinėjamas rankraštinių Žemaitijos žemės teismų knygų pobūdis, formuluojama sisteminė jų tyrimo galimybė.
Published
2014-02-05
Section
History