Kunigaikščio Jonušo Boleslovaičio Svirskio (mirė 1597 m.) karjera: nuo vietinių pareigybių iki Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės diplomatinės tarnybos

  • Vytas Jankauskas
Keywords: vietinės pareigybės, LDK diplomatinė tarnyba, valdovo maršalas, klien­­tūra, LDK elitas, kunigaikščiai Svirskiai

Abstract

Straipsnyje analizuojamas kunigaikščio Jonušo Boleslovaičio Svirskio karjeros mo­delis jo ir jo giminaičių veiklos kontekste. Keliamas klausimas, kaip funkcionavo XVI a. antrojoje pusėje kunigaikščių giminės palikuonio galimybės kilti karjeros laiptais, kas jas sąlygojo ir kaip vyko pats procesas.
Published
2014-04-30
Section
History