Jano Karlovičiaus susirašinėjimas su lietuvių kultūros ir mokslo veikėjais, bendradarbiavimas su kultūros ir mokslo draugijomis

Birutė Gudelienė

Abstract


Susirašinėjimas su lietuvių kultūros ir mokslo veikėjais daugiausiai buvo orientuotas į lituanistinės medžiagos rinkimą, lietuvybės sklaidą, jos išsaugojimą. Taip J. Karlovičius gavo žinių apie lietuvių tarmes, liuberišką kalbą. Ryškiausia asmenybė, su ku­ria susirašinėjo J. Karlovičius, buvo Stanislovas Raila. Jo dėka buvo akcentuoja­mas lietuviškumas, aptariama daug įvairių klausimų  –  pradedant leidyba, tarmėmis ir baigiant etimologijomis, lietuvių kalbos, lietuviškumo išsaugojimu. Aptartieji laiškai  –  puiki dokumentinė medžiaga ne tik kalbininkams, bet ir istorikams, galinti patikslinti reikiamus XIX  a. Lietuvos istorijos faktus. Straipsnyje stengtasi nau­jai perteikti J. Karlovičiaus susirašinėjimą būtent su lietuvių kultūros ir mokslo vei­kėjais, pažvelgti į šio proceso vertę lituanistikai, tarmėtyrai, taip pat į tai, kaip lie­tu­viai dalijosi informacija, todėl tyrimo medžiaga aktuali autentiškumu, didžiąja dalimi ir moksliniu pagrįstumu (1).

Keywords


J. Karlovičius dialektologas; lietuvių tarmės; J. Karlovičius visuomenininkas; liaudies etimologijos

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.6001/lituanistica.v60i1.2878

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 0235-716X (Print)
ISSN 2424-4716 (Online)