Varėnos šnektos daiktavardžio morfologinio proceso (fleksinių formų) natūralumas

  • Vitalija Karaciejūtė
Keywords: Varėnos šnekta, natūralioji morfologija, konstrukcinis linksnių formų ikoniškumas, vertikalusis (formų) sinkretizmas, horizontalusis (galūnių) sinkretizmas

Abstract

Varėnõs šnektos daiktavardžio morfologinio proceso (fleksinių formų) natūralumas iki šiol nėra tirtas ir aprašytas. Straipsnio tikslas – nustatyti šios šnektos daiktavardžių viso morfologinio proceso (fleksinių formų) skaidrumą; remiantis natūraliosios morfologijos teorijos principais, įvertinti ir aprašyti konstrukcinį linksnių formų ikoniškumą, daiktavardžio formų (vertikalųjį) ir galūnių (horizontalųjį) sinkretizmą. Varėnos šnektos fleksinių formų analizė parodė, kad ne visas morfologinis procesas (fleksinės formos) yra skaidrus – šnektoje esama neikoniškų ir sinkretinių formų, todėl netikslu būtų šnektos fleksinę sistemą laikyti idealiai natūralia.
Published
2015-03-16
Section
Language