1759 metų Ziwato įvardžiuotiniai būdvardžiai

Sonata Vaičiakauskienė

Abstract


Straipsnyje tiriami geriausio XVIII a. šiaurės žemaičių kretingiškių patarmės rašytinio šaltinio  –  1759  m. Ziwato – įvardžiuotiniai būdvardžiai (1). Darbe siekiama išanalizuoti ir pateikti sinchroninį 1759 m. Ziwato teksto įvardžiuotinių būdvardžių linksniavimą ir jų raidą. Tyrimo duomenys lyginami su šiaurės žemaičių kretingiškių patarmės duomenimis. Vidinės rekonstrukcijos ir lyginamasis metodai leido rekonstruoti XVIII  a. šiaurės žemaičių kretingiškių patarmės įvardžiuotinių būdvardžių linksniavimo paradigmą, išryškinti tiriamų formų morfologines ypatybes, kitimo tendencijas.

Keywords


įvardžiuotiniai būdvardžiai; paradigma; 1759 m. Ziwatas; šiaurės žemaičiai kretingiškiai

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.6001/lituanistica.v61i1.3081

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 0235-716X (Print)
ISSN 2424-4716 (Online)