Būdvardžio kamienų kaitos tendencijos XIX a. raštuose rytų aukštaičių patarme

Regina Rinkauskienė

Abstract


Straipsnyje gilinamasi į XIX  a. raštų, parašytų rytų aukštaičių patarme, morfologiją. Apžvelgiama keleto to meto raštijos atstovų  –  Mykolo Cerausko, Lauryno Bortkevičiaus, Henriko Balevičiaus, Mykolo Smolskio, Tado Lichodzejausko, Kazimiero Michnevičiaus-Mikėno, Antano Kitkevičiaus, Andriaus Benedikto Klungio – religinių tekstų kalba. Didžiausias dėmesys skiriamas būdvardžio morfologijai. Aptariamos tiek paprastųjų, tiek įvardžiuotinių būdvardžių kamienų kaitos tendencijos, apžvelgiamos archajiškos būdvardžių formos. Pastebėta, kad daugelis būdvardžių kamienų svyravimų būdingi ir šiandieninei rytų aukštaičių patarmei.

Keywords


XIX a.; lietuvių religiniai raštai; rytų aukštaičių patarmė; morfologija; būdvardis; kamienų kaita

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.6001/lituanistica.v61i1.3082

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 0235-716X (Print)
ISSN 2424-4716 (Online)