Rankraštiniai duomenys apie kalendorines šventes

  • Asta Venskienė
Keywords: kalendorinės šventės, rankraštynai, etnografinė medžiaga

Abstract

Tyrimo objektas – kalendorinių švenčių tematika sukaupta etnografinė medžiaga Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus 81 fonde, Vilniaus universiteto kraštotyrininkų klubo „Ramuva“ rankraščiai 169 fonde ir Lietuvos istorijos instituto bibliotekos rankraštyno Etnologijos skyriaus fonde. Tyrimo tikslas – remiantis inventorinių knygų įrašais, aptarti minėtuose rankraštynuose esančias etnografinės medžiagos bylas apie kalendorines šventes, atlikti jų kiekybinę analizę. Peržiūrėtos minėtų rankraštynų inventorinės knygos, suregistruotos bylos kalendorinių švenčių tema, išanalizuotas surinktos etnografinės medžiagos pasiskirstymas pagal atskiras šventes, nustatytas bylų pasiskirstymas bėgant laikui ir etnografinės medžiagos rinkimo intensyvumas. Darbe naudotas matematinis medžiagos apdorojimo, lyginamasis, analizės metodai. Svarbiausias kriterijus registruojant bylas iš inventorinių knygų – bylos pavadinimas. Autorė atrinko tas bylas, kurių pavadinime yra žodžiai „šventė“, „kalendorinės šventės“ arba pateikiamas konkrečios šventės pavadinimas, su kalendorine švente susijusi tradicija.
Published
2015-05-27
Section
Ethnology