Dvaro, sentikių ir „amžinųjų činšininkų“ santykiai žemės dalybose XIX a. II pusėje

Tamara Bairašauskaitė

Abstract


Šiuo straipsniu baigiamos gvildenti po baudžiavinio dvaro ir bajorų žemvaldžių žemę naudojusių gyventojų grupių atskyrimo nuo dvaro problemos. Aptariami veiksniai, lėmę imperijos valdžios politiką Vakarų gubernijų dvarų žemės nuomininkų atžvilgiu, valdžios pastangos reguliuoti dvarų savininkų, sentikių ir „amžinųjų činšininkų“ santykius atsižvelgiant į tautinį, politinį ir teisinį aspektus.

Keywords


Lietuvos dvarai; agrariniai santykiai; socialinė politika; tautinė politika; bajorai; sentikiai; amžinieji činšininkai; emfiteuzė

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.6001/lituanistica.v61i2.3127

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 0235-716X (Print)
ISSN 2424-4716 (Online)