Dvaro, sentikių ir „amžinųjų činšininkų“ santykiai žemės dalybose XIX a. II pusėje

  • Tamara Bairašauskaitė
Keywords: Lietuvos dvarai, agrariniai santykiai, socialinė politika, tautinė politika, bajorai, sentikiai, amžinieji činšininkai, emfiteuzė

Abstract

Šiuo straipsniu baigiamos gvildenti po baudžiavinio dvaro ir bajorų žemvaldžių žemę naudojusių gyventojų grupių atskyrimo nuo dvaro problemos. Aptariami veiksniai, lėmę imperijos valdžios politiką Vakarų gubernijų dvarų žemės nuomininkų atžvilgiu, valdžios pastangos reguliuoti dvarų savininkų, sentikių ir „amžinųjų činšininkų“ santykius atsižvelgiant į tautinį, politinį ir teisinį aspektus.
Published
2015-08-28
Section
History