Vilniaus liuteronų špitolės globotiniai XVIII a.

  • Martynas Jakulis
Keywords: globotiniai, špitolė, liuteronai, Vilnius, XVIII a.

Abstract

Straipsnyje analizuojami XVIII a. Vilniaus liuteronų špitolėje globotų žmonių kolektyvinio portreto bruožai. Remiantis istoriografijoje menkai panaudotais šaltiniais, aptariama priėmimo į špitolę tvarka, globotinių skaičius, aiškinamasi, kokios priežastys lemdavo moterų nuskurdimą, koks būdavo globotinių socialinis statusas iki patekimo į špitolę, taip pat aptariama kasdienio gyvenimo špitolėje tvarka.
Published
2015-08-28
Section
History