Šauliai, Birželio sukilimas ir partizaninis karas: Šiaurės rytų Lietuvos atvejis

  • Dainius Noreika
Keywords: sovietinė okupacija, vokiečių okupacija, Birželio sukilimas, partizaninis karas, Šaulių sąjunga

Abstract

Straipsnyje nagrinėjama 1941 m. Birželio sukilimo ir 1944 m. prasidėjusio partizaninio karo dalyvių socialinės sudėties aspektai, jų pasipriešinimo identitetą formavusios ir kolektyvinį veiksmą mobilizavusios socialinės struktūros. Daugiausia dėmesio skiriama Šaulių sąjungos įtakos antisovietinio pasipriešinimo organizacinių vienetų kūrimuisi, sudėčiai ir raidai tyrimui. Analizės objektu pasirinktos Šiaurės rytų Lietuvos socialinės struktūros.
Published
2015-12-08
Section
History