Bajorų luomo santykis su kitomis socialinėmis grupėmis pagal žemės teismų knygas (Lietuvos totoriai)

Darius Vilimas

Abstract


Straipsnyje pristatomas Lietuvos totorių kaip bajoriškos „tautos“ pogrupio dalyvavimas Kauno pavieto žemės teisme XVI a. pabaigoje. Nurodoma jų reali, o ne formali padėtis pagal išlikusią teismo knygų medžiagą.

Keywords


LDK pavietų žemės teismai; knygų sandara; teisinė kultūra; LDK bajorija; Lietuvos totoriai

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.6001/lituanistica.v62i1.3278

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 0235-716X (Print)
ISSN 2424-4716 (Online)