Bajorų luomo santykis su kitomis socialinėmis grupėmis pagal žemės teismų knygas (Lietuvos totoriai)

  • Darius Vilimas
Keywords: LDK pavietų žemės teismai, knygų sandara, teisinė kultūra, LDK bajorija, Lietuvos totoriai

Abstract

Straipsnyje pristatomas Lietuvos totorių kaip bajoriškos „tautos“ pogrupio dalyvavimas Kauno pavieto žemės teisme XVI a. pabaigoje. Nurodoma jų reali, o ne formali padėtis pagal išlikusią teismo knygų medžiagą.
Published
2016-05-09
Section
History