Axes of the Tenth–Thirteenth Centuries: Certain Features of the Shape

  • Arvydas Malonaitis
Keywords: tenth-thirteenth-century axes, butt, head/wedge, blade, shaft-hole

Abstract

Straipsnyje apžvelgiami X–XIII a. Lietuvoje naudoti kirviai. Pagrindinis dėmesys sutelkiamas į jų formą: aptariami struktūrinių dalių – penties, liemens / pleišto, ašmenų, koto kiaurymės – ypatumai ir savitumas. Formos analizei naudojami muziejuose atsitiktinai atrinktų 239 kirvių duomenys. Palygintos X–XIII a. ir XIV–XVI a. kirvių kai kurios ypatybės, pvz., ašmenų išlenkimo lankas ir ašmenų linijos palenkimas koto atžvilgiu. Gauti rezultatai leidžia daryti išvadas apie X–XIII a. kirvių savitumą. Straipsnyje pateikiamos iliustracijos ir diagramos.
Published
2017-04-20
Section
Archaeology