Egzogeninio prolino poveikis žaliosios šerytės (Setaria viridis L. Beauv.) atsparumui sausrai

  • Rimanta Vainorienė
  • Natalija Burbulis
  • Aušra Blinstrubienė
  • Vaida Jonytienė
Keywords: fotosintezės parametrai, prolinas, tirpieji sacharidai, sausra, žalioji šerytė

Abstract

Tyrimai atlikti Aleksandro Stulginskio universiteto Jungtinių tyrimų cent­ro (ASU JTC) Agrobiotechnologijos laboratorijoje. Tirtas egzogeninio prolino poveikis fotosintezės parametrų (maksimalus kvantų našumas, efektyvus kvantų našumas, nefotocheminis gesinimas ir fotocheminis gesinimas), tirpiųjų sacharidų ir endogeninio prolino pokyčių dinamikai žaliosios šerytės augaluose sausros sąlygomis. Sausros sąlygos sudarytos augalams esant 13 fenologinėje fazėje (pagal BBCH skalę), juos auginant programuojamoje auginimo kameroje. Nustatyta, kad sausros sąlygos skatino endogeninio prolino ir tirpiųjų sacharidų kaupimąsi žaliosios šerytės augaluose, tačiau mažino maksimalų ir efektyvų kvantų našumus bei didino nefotocheminį ir fotocheminį gesinimą. Maksimalaus kvantų našumo ir endogeninio prolino kiekio padidėjimas bei fotocheminio gesinimo sumažėjimas 15 ir 30 mM dėl egzogeninio prolino koncentracijų poveikio didino žaliosios šerytės atsparumą sausrai. Purškimas per lapus 45 mM egzogeninio prolino koncentracija inhibavo žaliosios šerytės fotosintezės sistemos veiklą sausros sąlygomis.
Published
2016-10-10
Section
Agronomy