Vol 23, No 3 (2016)

Table of Contents

Agronomy

Edita Eimutytė, Aida Adamavičienė, Rita Pupalienė, Mantas Oksas, Rasa Kimbirauskienė, Sigitas Čekanauskas, Kęstutis Romaneckas
PDF
Darija Jodaugienė, Aušra Sinkevičienė, Aida Adamavičienė, Vaida Steponavičienė, Jurgita Munikienė
PDF
Žygimantas Staugaitis, Alvyra Šlepetienė, Vita Tilvikienė, Žydrė Kadžiulienė
PDF
Rimanta Vainorienė, Natalija Burbulis, Aušra Blinstrubienė, Vaida Jonytienė
PDF

Environmental Engineering and Landscape Management

Eglė Sendžikienė, Milda Gumbytė
PDF

History of Agricultural Science

Agronomijos (žemės ūkio) studijų dalykai ir jų apimtys 1922–1932 m. Lietuvos ir Europos šalių aukštosiose mokyklose
Algirdas Juozas Motuzas
PDF