Nežymiai sutrikusio intelekto mokinių vertinimo ir įsivertinimo būdų bei metodų ypatumai geografijos pamokose

  • Regina Subotkevičienė
Keywords: nežymiai sutrikusio intelekto mokiniai, mokymosi sunkumai, vertinimas ir įsivertinimas, geografijos pamokos

Abstract

Siekdami užtikrinti ugdymo kokybę, ypač kai klasėje yra ir specialiųjų poreikių mokinių, mokytojai turi kruopščiai suplanuoti savo veiklą – parinkti tinkamus ugdymo būdus ir formas, mokymo(si) metodus ir priemones, sukurti atitinkamą ugdymo(si) aplinką. Ne mažiau svarbi kiekvieno mokytojo sėkmingos veiklos dalis – mokinių pasiekimų vertimas ir įsivertinimas. Vertinimas plačiąja prasme orientuotas į besimokančiųjų asmeninių galių plėtojimą, adekvatų savo galimybių ir gebėjimų vertinimą. Jis turi atspindėti ko mokomasi, kas išmokta, kokiais būdais ugdymo procesas vyksta, ar jis vyksta neignoruojant individualių besimokančiojo mokymosi tempų ir būdų, atsižvelgiant į besimokančiojo poreikius. Remdamasis vertinimo informacija, mokytojas suteikia pagalbą tiems mokiniams, kuriems jos reikia, pavyzdžiui, specialiųjų poreikių mokiniams. Šiame straipsnyje, pasitelkus mokslinės literatūros ir empirinių tyrimo rezultatų analizę, apžvelgiami nežymiai sutrikusio intelekto mokinių vertinimo ir įsivertinimo būdų bei metodų ypatumai geografijos pamokose.
Published
2015-11-16
Section
Geografijos edukacija / Geographical Education