Bažnytkaimių vertė ir savastis kultūriniame kraštovaizdyje

Vilma Karvelytė-Balbierienė

Abstract


Straipsnyje aptariama bažnytkaimio, kaip savito istorinio Lietuvos gyvenvietės tipo, samprata, jos semantinė reikšmė. Apibendrintai pateikiama bažnytkaimio formavimosi, sklaidos, funkcinės ir tipologinės kaitos analizė. Tiriamos bažnytkaimių formavimosi priežastys ir sklaidos ypatumai dabartinėje Lietuvos teritorijoje. Analizuojant istorinių Lietuvos gyvenviečių reikšmę dabartinėje apgyvendinimo sistemoje pagal nustatytus atrankos kriterijus siūloma išskirti dabartinę bažnytkaimių grupę, kaip savitas istorines urbanistinio paveldo vietoves, svarbius Lietuvos kraštovaizdžio komponentus.

Keywords


bažnytkaimis; urbanistika; kaimo kraštovaizdis; siluetas; panorama; planinė ir erdvinė struktūra

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.6001/geol-geogr.v3i3.3586

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2351-7549 (Print)
ISSN 2424-3205 (Online)