Kuršių nerijos nacionalinio parko paveldo būklės vertinimas

  • Ligita Braškytė
  • Regina Prapiestienė
Keywords: gamtos paveldas, kultūros paveldas, kultūrinis kraštovaizdis, paveldo būklė

Abstract

Straipsnyje, remiantis natūrinių stebėjimų metu surinktais duomenimis, pateikta kompleksinės Kuršių nerijos nacionalinio parko paveldo būklės analizė. Visapusiškam paveldo būklės ištirtumui užtikrinti, įvertinta atskirų gamtos ir kultūros paveldo objektų dabartinė situacija, palyginta su skirtingų metų kultūros paveldo objektų būklės duomenimis. Nustatyta, kad dviejų iš 11 gamtos paveldo objektų situacija nuolatos blogėja, o 24 % kultūros paveldo objektų padėtis šiuo metu yra pablogėjusi. Remiantis paveldo objektų būklės duomenimis, išskirti trys probleminiai arealai, kurie mažina tarptautiniu mastu saugomo kultūrinio kraštovaizdžio paveldo vertę. Pagrindinės priežastys, lemiančios Kuršių nerijos nacionalinio parko paveldo būklės blogėjimą, – nuolatinės stebėsenos nevykdymas, tarpinstitucinio bendradarbiavimo trūkumas, rekreacinė digresija, teisinio apsaugos statuso nepakankamumas. Komplek­sinio pobūdžio paveldo būklės tyrimai saugomose teritorijose yra reikšmingi teoriniu aspektu – renkant duomenis apie atskirų paveldo objektų būklę; praktiniu aspektu – formuojant prioritetines paveldo tvarkybos kryptis ir teikiant pasiūlymus tvarkymo planų zonų ribų korekcijoms.
Published
2018-07-11
Section
Visuomeninė geografija / Human Geography