Lietuvos miestų įvaizdžio vertinimo metodologija

  • Ieva Ucinavičiūtė
  • Regina Prapiestienė
Keywords: Lietuvos miestai, įvaizdis, įvaizdžio formavimas, metodologija

Abstract

Tiek pasaulio, tiek Lietuvos miestams labai svarbus jų įvaizdis, padedantis pritraukti naujus gyventojus, turistus, verslo investicijas. Šio darbo tikslas – parengti Lietuvos miestų įvaizdžio vertinimo metodologiją. Literatūroje pateikiama pavyzdžių, kaip įvaizdis formuojamas pasitelkiant aplinkos fizinius veiksnius (pvz., viešąsias erdves, pastatus, infrastruktūrą), miesto gamtinius, kultūrinius išteklius ar turizmą. Miestas yra sudėtinga sistema, daugybė komponentų gyvuoja tarpusavyje veikdami vieni kitus, todėl kol kas nėra sukurta visiems miestams tinkančiosios metodologijos. Šiame darbe buvo atlikti ekspertiniai interviu su rinkodaros specialistais, analizuota Lietuvos miestų informacija viešojoje erdvėje, strateginiuose ir plėtros dokumentuose. Tai leido sudaryti išsamią metodologinę schemą, kurioje išryškėja aktualiausi įvaizdį formuojantys veiksniai. Jie sugrupuoti į ekonominius, kultūrinius, gamtinius, vizualinius ir informacinius aplinkos veiksnius bei vietos pojūtį. Kiekviena dalis sudaryta iš tam tikrų elementų, jie įvertinami balais. Išvedamas bendras koeficientas, parodantis, kaip vertinamas miesto įvaizdis skalėje nuo 0,01 iki 1.
Published
2019-05-20
Section
Visuomeninė geografija / Human Geography