Published: 2020-01-04

Kraštotvarka / Land Management

Visuomeninė geografija / Human Geography

Paleontologija / Paleontology

Kasmetinės geologijos krypties doktorantų konferencijos santraukos / Abstracts of Annual Conference of PhD Geology Students