XVI–XVIII a. Abiejų Tautų Respublikos užsienio prekybos struktūra bei mastas: LDK atvejis (II)

  • Darius ŽIEMELIS

Abstract

Straipsnis tęsia žurnale Lituanistica (2011, Nr. 1(83)) pradėtą XVI–XVIII a. Abiejų Tautų Respublikos (ATR) užsienio prekybos struktūros bei masto analizę. Šiame straipsnyje remiantis istoriografijos duomenimis siekiama nustatyti XVI–XVIII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) užsienio prekybos struktūrą bei jos įsitraukimo į tarptautinę prekybą mastą. Straipsnį sudaro du skyriai (LDK XVI– XVIII a. užsienio prekybos integracija į Europos rinkos santykius: jūros prekybos vaidmuo ir jo didėjimas; LDK XVI–XVIII a. užsienio prekyba su Vakarais: struktūra ir mastas) bei Apibendrinimas. Pastarajame pateiktos šio tyrimo išvados, Lenkijos ir LDK užsienio prekybos su Vakarais struktūrų bei masto lyginamoji analizė, nustatytas ATR įsitraukimo į tarptautinę prekybą mastas. Raktažodžiai: kapitalistinė pasaulio sistema, tarptautinė prekyba, Rygos uostas, XVI–XVIII a. LDK užsienio prekyba
Published
2011-10-01
Section
History