Valstiečiai liaudininkai jungtiniame antismetoninės opozicijos sąjūdyje „Ašis“ (1938–1939 m. pradžia)

  • Mindaugas TAMOŠAITIS

Abstract

Straipsnyje išsamiai aptariama oficialiai uždraustos, bet realiai tebeveikusios Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos ir jos politinių partnerių Lietuvių krikščionių demokratų partijos bei voldemarininkų veikla jungtiniame antismetoninės opozicijos sąjūdyje „Ašis“. 1938–1939 m. pradžioje veikusi uždraustų minėtų partijų koalicija siekė nuversti prezidento A. Smetonos autoritarinį valdymą. Straipsnyje pirmą kartą išsamiai aptariami valstiečių liaudininkų santykiai su koalicijos partneriais, išryškinama liaudininkų lyderių veikla, partijos programinės nuostatos ir santykių su voldemarininkais nutraukimas. Raktažodžiai: valstiečiai liaudininkai, krikščionys demokratai, voldemarininkai, antismetoninė koalicija „Ašis“, antisemitizmas, autoritarinis valdymas
Published
2011-10-01
Section
History