Vokiečiai Lietuvos ūkyje XX a. 3–4 dešimtmečiais

  • Ingrida JAKUBAVIČIENĖ

Abstract

Straipsnyje, remiantis archyviniais šaltiniais, tuometine periodika ir statistikos duomenimis, nagrinėjama Lietuvos vokiečių žemės ūkio ir pramonės įmonių veikla šalies ekonominiame gyvenime XX a. 3–4 dešimtmečiais, pateikiami atskirų vokiečių įmonių darbo pavyzdžiai. Lietuvos vokiečių ekonominės veiklos mastas analizuojamas remiantis vokiečių verslo Klaipėdos krašte pavyzdžiais. Aptariamos Lietuvos verslo sąlygos ir konkurencijos įtaka vokiečių ūkio plėtrai, atskleidžiamas Kulturverbando vaidmuo pasinaudojant Vokietijos institucijų teikiama finansine parama, skirta stiprinti vokiečių ekonomines galias. Raktažodžiai: Lietuvos vokiečių kultūrinė sąjunga (Kulturverbandas), Vokietija, Lietuvos vokiečių bendruomenė, Lietuvos ūkis
Published
2011-10-01
Section
History