Dėl VLKK koreguotų paprastųjų daiktavardžių kirčiavimo normų

  • Vidas KAVALIAUSKAS
  • Gintarė PALIUKĖNAITĖ

Abstract

Valstybinė lietuvių kalbos komisija (VLKK) 2003 m. pakoregavo 45 paprastųjų (pirminių) daiktavardžių kirčiavimo normas. VLKK nutarimas priimtas atsižvelgus į kalbos sistemingumo reikalavimus ir į kai kuriuos fragmentiškus realios vartosenos duomenis. Išsamesnių realios vartosenos tyrimų atskiruose Lietuvos regionuose ligi šiol nebuvo. Komisija siūlė atskirų paprastųjų daiktavardžių normas tikslinti nuosekliai laikantis normų keitimo per variantus principo – dažniausiai naujos kirčiavimo gretybės nurodomos kaip antrieji variantai, palyginti retai kai kuriuos nesisteminius kalbos faktus siūlyta keisti radikaliau (jų atsisakyti arba naujuosius variantus iš karto teikti kaip pagrindinius). Kai kuriais atvejais siūlyta atsisakyti buvusių kirčiavimo variantų – palikti tik sistemiškesnius ir dažniau vartojamus. Svarbiausias šio tyrimo tikslas ir uždaviniai – ištirti VLKK Rekomendacijoje (Dėl kai kurių pirminių (paprastųjų) daiktavardžių kirčiavimo Nr. K-2) koreguotų paprastųjų daiktavardžių kirčiavimo variantų realią vartoseną skirtinguose Lietuvos regionuose. Tyrime dalyvavo 500 žmonių iš skirtingų Lietuvos vietovių, t. y. Lazdijų ir Molėtų rajonų, Prienų miesto. Atliktas tyrimas rodo, kad dauguma patikslintų paprastųjų daiktavardžių normų yra remiamos realios vartosenos. Dvylikos paprastųjų daiktavardžių (dumblas, gandras, kardas, rakandas, šalmas, šarvas, tauras, urvas, žvynas, liauka, šlovė, rūšis) naująsias kirčiavimo normas reali vartosena palaiko tik iš dalies. Komisijos įteisinti naujieji antrieji kirčiavimo variantai, anksčiau laikyti kirčiavimo klaidomis, yra gerokai populiaresni už pagrindinius. Pasilikus tokioms vartojimo tendencijoms ir ateityje, kirčiavimo variantai galėtų būti sukeisti vietomis. Reali vartosena nepalaiko VLKK sprendimo sukeisti daiktavardžio sėbras kirčiavimo variantus vietomis. Šio daiktavardžio kirčiavimo norma ateityje koreguotina. Tyrimo duomenys apie paprastųjų daiktavardžių kirčiavimo realią vartoseną gyvojoje kalboje gali praversti kirčiavimo normų kodifikuotojams, kalbininkams, tyrinėjantiems kirčiavimo normų kaitą, vartosenos polinkius. Raktažodžiai: kodifikuota kirčiavimo norma, reali vartosena, paprastieji (pirminiai) daiktavardžiai, kirtis, bendrinė lietuvių kalba
Published
2011-10-01
Section
Language