Vol 58, No 2 (2018)

Table of Contents

In memoriam

ALGIRDAS ŠILEIKA (1 January 1932 – 8 June 2018)
PDF

Atoms and Molecules

J. Tamulienė, L. Romanova, V. Vukstich, A. Papp, L. Baliulytė, A. Snegursky
PDF

Electrodynamics and wave processes

M. Tamošiūnaitė, V. Tamošiūnas, G. Valušis
PDF

Nonlinear and Coherent Optics

K. Michailovas, A. Zaukevičius, V. Petrauskienė, V. Smilgevičius, S. Balickas, A. Michailovas
PDF

Semiconductors

E. Moreno, L. Varani
PDF
J. Vyšniauskas, E. Gaubas
PDF
V. Jakštas, J. Jorudas, V. Janonis, L. Minkevičius, I. Kašalynas, P. Prystawko, M. Leszczynski
PDF

Condensed Matter Physics and Technology

J. Glemža, J. Matukas, S. Pralgauskaitė, V. Palenskis
PDF

Interdisciplinary Physics

J.V. Vaitkus, D. Varanius, I. Čiplys, V. Gėgžna, G. Terbetas, J. Ušinskienė, A. Vaitkuvienė
PDF