Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius 
rengia ir leidžia dešimt periodinių mokslo žurnalų,
jie išeina keturis kartus per metus spausdintu ir
skaitmeniniu formatu. >>>