Atgal

Mokslo žurnalai

Publikuojami naudojant OJS (Open Journal Systems) elektroninio publikavimo platformą.

Mokslo žurnalai „Biologija“, „Chemija“, „Lituanistica“, „Lithuanian Journal of Physics“, „Filosofija. Sociologija“ ir „Menotyra“ 2023 metais leidžiami LMT finansuojamo LMA konkurso būdu atrinktų mokslo leidinių leidybos projekto lėšomis.