Atgal

Apie mus

Leidybos skyrius yra struktūrinis Lietuvos mokslų akademijos padalinys. Skyrius rengia ir leidžia monografijas, akademines knygas bei 10 periodinių mokslo žurnalų. Žurnalai išeina keturis kartus per metus spausdintine ir elektronine forma. Juose publikuojami originalūs moksliniai straipsniai svarbiausiais medicinos, biologijos, chemijos, fizikos, ekologijos, energetikos, filosofijos ir sociologijos, geografijos ir geologijos, lituanistikos, istorijos, menotyros, žemės ūkio mokslų ir kt. klausimais. Visi žurnalų straipsniai recenzuojami, straipsnių mokslinį lygį palaiko redakcinės kolegijos, sudarytos iš aukščiausios kvalifikacijos mokslininkų: profesorių, habil. daktarų, akademikų.

Leidybos skyrius rūpinasi leidybos procesu – redaguoja tekstus, maketuoja, tikrina korektūrą, organizuoja spaudos darbus, rengia elektroninius leidinius.

Dauguma LMA mokslo žurnalų indeksuojami ir referuojami  Clarivate Analytics WoS, PubMed, SCOPUS, beveik visi žurnalai – EBSCO, Index Copernicus ir kitose labiau specializuotose duomenų bazėse.

LMA yra tarptautinės organizacijos Crossref (www.crossref.org) narys.