Apie mus

Leidybos skyrius yra struktūrinis Lietuvos mokslų akademijos padalinys. Skyrius rengia ir leidžia monografijas, akademines knygas, periodinius mokslo žurnalus. Žurnalai išeina keturis kartus per metus spausdintine ir elektronine forma. Juose publikuojami originalūs moksliniai straipsniai svarbiausiais biologijos, chemijos, fizikos, ekologijos, energetikos, filosofijos ir sociologijos, geografijos ir geologijos, medicinos, lituanistikos, istorijos, menotyros, žemės ūkio mokslų ir kt. klausimais. Visi žurnalų straipsniai recenzuojami, straipsnių mokslinį lygį palaiko redakcinės kolegijos, sudarytos iš aukščiausios kvalifikacijos mokslininkų: profesorių, habil. daktarų, akademikų. Leidybos skyrius rūpinasi leidybos procesu – redaguoja tekstus, maketuoja, tikrina korektūrą, organizuoja spaudos darbus, rengia elektroninius leidinius.

LMA mokslo žurnalai rengiami ir leidžiami vadovaujantis Leidybos etikos komiteto (angl. Committee on Publication Ethics; COPE) nustatytomis etikos normomis, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu ir kitais LR teisės aktais bei gerąja akademinės leidybos praktika.

Dauguma LMA mokslo žurnalų indeksuojami ir referuojami  Clarivate Web of Science, PubMed, SCOPUS, beveik visi žurnalai – EBSCO, Index Copernicus ir kitose labiau specializuotose duomenų bazėse.

LMA yra tarptautinės organizacijos Crossref (www.crossref.org) narys.