Atgal

Informacija autoriams

LMA mokslo žurnaluose publikuojami originalūs, kitur neskelbti moksliniai straipsniai lietuvių ir anglų kalbomis (su santraukomis atitinkamai anglų ir lietuvių k.).

Straipsniams keliami šie reikalavimai: įvadinėje dalyje autorius trumpai apibrėžia tyrimo objektą, tikslus, problemos ištyrimo laipsnį ir autoriaus indėlį, t. y. išryškina straipsnio naujumą, apibūdina mokslinės minties organizavimo, informacijos kaupimo, analizės ir pateikimo metodus.

Straipsnio struktūra: antraštė, autoriaus vardas ir pavardė, įstaigos, kurioje atliktas darbas, pavadinimas ir adresas, straipsnio santrauka, raktažodžiai. Straipsnį sudaro įvadas, pagrindinė dalis, išvados, literatūros sąrašas ir santrauka (lietuvių arba anglų k.).

Plačiau apie reikalavimus konkretaus žurnalo straipsniams skaitykite skyriuose „Nurodymai straipsnių autoriams“.

Straipsniams, atitinkantiems formaliuosius ir mokslinius reikalavimus, skiriami du recenzentai.  Esant prieštaringoms recenzijoms, redakcinės kolegijos sprendimą gali lemti trečiojo recenzento atsiliepimas.

Straipsniams pasirinktinai taikoma originalumo ir autorystės  patikra.

Autoriai straipsnių rankraščius turi pateikti žurnalų redakcinėms kolegijoms:

Acta medica Lituanica

El. paštas ruta.briediene@nvi.lt

Biologija

El. paštas biologija@vdu.lt

 

Chemija

El. paštas albertas.malinauskas@chi.lt 
aldonaj@ktl.mii.lt

 

Energetika

El. paštas rolandas.urbonas@lei.lt

 

Geologija. Geografija

El. paštas donatas.kaminskas@gf.vu.lt (geologija)

El. paštas justas.kazys@gf.vu.lt (geografija)

 

Filosofija. Sociologija

El. paštas tomas.kacerauskas@vgtu.lt (filosofija)

El. paštas meile.taljun@gmail.com (sociologija)

 

Lithuanian Journal of Physics

El. paštas lfz@itpa.lt

http://www.e-publications.org/lfd/sbs/

 

Lituanistica

El. paštas lituanistica@gmail.com

 

Menotyra

El. paštas helmutas.sabasevicius@gmail.com

 

Žemės ūkio mokslai

El. paštas zumred@gmail.com